یادگیری و حافظه – از نظریه پردازش اطلاعات تا داستان درمان عاطفه

چگونه می توانیم یادگیری و حافظه را توصیف کنیم؟ یادگیری و حافظه مقوله هایی بسیار پیچیده هستند و نظریه های زیادی درباره ی آنها وجود دارد. یکی از نظریه های غالب امروزی نظریه پردازش اطلاعات ( اسلاوین،2005) است، که ...
2 آذر 1402

روش نوین مهندسی یادگیری

مدت ها بود که در سرم دغدغه ی آموزش آسان فریاد می زد. در سیستم آموزشی کنونی جای روشی تسهیل سازی شده را خالی می دیدم. چنانچه در بین مراجعانم کودکان توانمندی را می دیدم که به علت این ...
2 آذر 1402

خواندن چگونه تعریف می شود و انواع مشکلاتی که در اختلال خواندن دخیل هستند.

خواندن چگونه تعریف می شود ؟ از آنجاییکه محققان خواندن، خواندن را به شکل های متفاوتی تجربه می کنند، ویژگی های متفاوتی را برای تعریف خواندن در نظر می گیرند. خواندن، توانایی رمزگشایی علایم نوشتاری به صورت صداهای گفتاری است ...
2 آذر 1402

مراحل حل مسئله را بدانید تا بهتر بتوانید آن را آموزش دهید

حل مسئله در این مقاله فرایندهای حل مسئله، یا تلاش برای رفع موانعی که بر سر راه حل مسئله وجود دارد مورد توجه قرار می گیرد. چرخه ی حل مسئله شامل تشخیص مسئله، تعریف مسئله، تنظیم راهبرد، سازماندهی اطلاعات ...
2 آذر 1402

تمرینات سطح بندی شده ی حافظه و تمرکز با توجه به توانمندی کودکان (1)

نمونه ای از تمرینات تقویت حافظه و تمرکز که در کتاب /Developing-Ocular-Visual-Perceptual-Skills در مقاله ای در همین صفحه به انواع حافظه و اهمیت آن در یادگیری پرداختیم. وقت آن رسیده تا به چگونگی ارتقا این ...
2 آذر 1402