توضیحات
همونطور که ‌می‌دونید ، هر چی اطلاعات کوتاه مدت دسته بندی باشه و حافظه کوتاه مدت داکیومنت بندی تر باشه، دسترسی حافظه‌ی کاری برای دستکاریهاش و کار بهتر ا‌پیزودیک بافر به اطلاعات راحتتر و بهتر هست.