توانمند سازی

توانمند سازی

فیلم

کارگاه‌ها

پرسش و پاسخ

پادکست

مقالات

اطلاعات بیشتر
مهندسی-یادگیری

مهندسی یادگیری

فیلم

کارگاه‌ها

پرسش و پاسخ

پادکست

مقالات

اطلاعات بیشتر

توانبخشی (کاردرمانی)

فیلم

کارگاه‌ها

پرسش و پاسخ

پادکست

مقالات

اطلاعات بیشتر

پادکست

مهندسی یادگیری، توانمند سازی و توانبخشی

ویدیو

مهندسی یادگیری، توانمند سازی و توانبخشی

اپیزود اول – مفهوم عدد

❓✏️پرسش‌ و‌ پاسخ شماره ۱

🔎چگونه به کودک یاد دهیم به تعداد درخواستی مهره جدا کند؟

۶’:۲۳’’⏰

مطالب جدید در سایت بارگذاری می‌شود

🌐www.nardebanino.ir

Send in a voice message: https://anchor.fm/nardebanino/message

اپیزود اول – مفهوم عدد

همکاری، کارگاه و پادکست در

نردبان‌شو

  • اطلاع رسانی برای برگزاری دوره‌ها
  • اطلاع رسانی برای همکاری
  • ارائه پرسش و پاسخ
  • همراه با مربی ها
  • پیگیری پادکست
  • ثبت نام دوره‌ها
  • پیگیری مطالب
  • پیگیری فیلم‌ها
  • معرفی کتاب