مفتخریم به رضایت صد در صدی دانش پذیرانی که از دوره‌های حضوری و غیر حضوری مهندسی یادگیری استفاده نموده اند. تمامی دوره های ما گارانتی صد در صد عودت وجه داشته است. که نه تنها تا کنون استفاده نشده. بلکه هستند دانش پذیرانی که در همه‌ی دوره های ما شرکت نموده اند.دوره های ما به صورت خصوصی ، نیمه خصوصی یا با تعداد بالا در تهران و شهرهای مختلف برگزار شده و می‌شود.