پادکست

مهندسی یادگیری

اپیزود اول – مفهوم عدد

❓✏️پرسش‌ و‌ پاسخ شماره ۱

🔎چگونه به کودک یاد دهیم به تعداد درخواستی مهره جدا کند؟

۶’:۲۳’’⏰

مطالب جدید در سایت بارگذاری می‌شود

🌐www.nardebanino.ir

Send in a voice message: https://anchor.fm/nardebanino/message

اپیزود اول – مفهوم عدد

اپیزود دوم - الگو سازی

اپیزود دوم/الگوسازی

الگوسازی شمال چه مواردی می شود؟

سایتnardebanino.com

Send in a voice message: https://anchor.fm/nardebanino/message

اپیزود دوم/الگوسازی